TRENINGI RELAKSACYJNE

Stan relaksacji  ( odprężenia) oznacza zmniejszenie napięcia mięśni i ogólnej mobilizacji organizmu oraz wewnętrzny spokój.

Słowo relaks używane jest najczęściej do określenia stanów lub czynności, w których dominuje odpoczynek, odprężenie, spowolnienie psychofizyczne. Relaks oznacza również zmniejszenie, surowości, ceremonialności, sprężystości.

Zastosowanie technik relaksacji proponuje się najczęściej w następujących stanach i sytuacjach:

- stany wzmożonego napięcia emocjonalnego,

- szczególnie nasilony lęk,

- stany pobudzenia psychoruchowego.