OFERTA TERAPEUTYCZNA

 Psychoterapia indywidualna (młodzież i dorośli).

-  depresja (myśli samobójcze)

-  problemy ze snem

- DDA

-  stany lękowe

-  poczucie bezradności

-  niska samoocena

-  doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej

-  wycofanie z relacji społecznych 

-  nerwica

-  bóle różnych części ciała o podłożu somatycznym

-  nie radzenie sobie ze stresem

-  konflikty w środowisku rodzinnym w pracy 

-  trudności w utrzymaniu stabilnych satysfakcjonujących więzi

-  zaburzenia odżywiania

-  zaburzenia zachowania (borderline)

-  lęk przed oceną

-  problemy z koncentracją uwagi

 Psychoterapia par

- pary, które czują, że nieporozumienia zdarzają się zbyt często

- pary poszukujące drogi do wyjścia z kryzysu

- pary, które zmagają się z problemem niewierności

- pary doświadczające trudności w komunikacji (na przykład tzw. „ciche dni”)

- pary zmagające się z przemocą emocjonalną, fizyczną, seksualną lub ekonomiczną

 jednego lub obojga partnerów

- pary, które chciałyby lepiej rozumieć swoje potrzeby i oczekiwania

- pary, które chciałyby tworzyć bardziej satysfakcjonujący związek

- pary rozważające, czy nadal być ze sobą.

  Mediacje kiedy doświadczasz:

- sytuacji konfliktowych  

- sporów rodzinnych

- konfliktów z nastolatkami,

- ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi, podziału obowiązków w domu i w pracy zawodowej

- trudnych relacji i kontaktów z dalszą rodziną, przyjaciółmi

- trudności w komunikacji

- trudności w ustaleniu priorytetów

- uzgodnienia związane z separacją małżonków,

Mediacje najczęściej trwają od 3 do 12 spotkań.