KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Wstępne spotkania poświęcone na zebranie wywiadu i wybraniu odpowiedniej formy pracy.

W przypadku par spotykam się najpierw indywidualnie z każdą z osób, potem ma miejsce spotkanie wspólne. Konsultuję też tylko jedną osobę z pary, gdy druga nie jest zdecydowana na podjęcie pracy.

Cena 130/ 50- 55 minut

Z konsultacji terapeutycznej mogą szczególnie skorzystać:

- pary, które czują, że nieporozumienia zdarzają się zbyt często

- pary poszukujące drogi do wyjścia z kryzysu

- pary, które zmagają się z problemem niewierności

- pary doświadczające trudności w komunikacji (na przykład tzw. „ciche dni”)

- pary zmagające się z przemocą emocjonalną, fizyczną, seksualną lub ekonomiczną jednego lub obojga partnerów

- pary, które chciałyby lepiej rozumieć swoje potrzeby i oczekiwania

- pary, które chciałyby tworzyć bardziej satysfakcjonujący związek

- pary rozważające, czy nadal być ze sobą.