KILKA SŁÓW O TERAPII

Czym jest terapia w nurcie TSR?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest formą psychoterapii krótkoterminowej, polegającej na tym, że sytuację trudną rozwiązuje się poprzez wyszukiwanie i uświadamianie klientowi jego mocnych stron i możliwości/zasobów o których bardzo często zapominamy, a przecież każdy z nas je ma. 

W Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach unika się wracania do przeszłości, koncentrując uwagę na  teraźniejszości.

Pierwsze spotkanie oraz jak przebiega proces terapii?

Pierwsze spotkanie polega na zebraniu wywiadu, który jest bazą przygotowującą nas do opracowania programu terapii. Ilość konsultacji psychologicznych jest ustalana indywidualnie – w zależności od konkretnego przypadku. Czasem jest to jedna sesja, czasem terapia trwa do dwóch lata w zależności od potrzeb i tego z czym się zmaga klient. 

Podczas terapii zastanawiamy się wspólnie, nad czym klient chce pracować. 

Co jest dla niego na ten moment trudne ważne, z czym sobie nie radzi, co chciałby zmienić.

Terapia z założenia jest procesem ukierunkowanym na zmianę. U jednych zmiany zachodzą szybciej, inni natomiast potrzebują więcej czasu. W zależności od rodzaju i złożoności problemu.

 

Jak postrzegany jest klient?

W przeciwieństwie do innych nurtów, tutaj klient jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy w terapii. Klient decyduje również, w jakim momencie należy terapię zakończyć. Terapeuta przestaje być tu "ekspertem od życia" w znaczeniu "wiem co jest do zmiany i co klient powinien zrobić (jakie osiągnąć cele terapeutyczne), żeby rozwiązać problem". Terapeuta jedynie za nim podąża.

Prowadzi sesję tak, by współtworzyć z klientem precyzyjną wizję celu i najbardziej optymalną drogę do jego osiągnięcia, oraz szukania sposobów na jej przebycie.