KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA/ PSYCHOTERAPIA

Konsultacja psychologiczna są to pierwsze dwa/trzy spotkania z terapeutą. Pozwala określić rodzaj doświadczanej trudności i znaleźć najbardziej odpowiednią formę pomocy. Podczas konsultacji ustala się plan terapii – jej formę i czas trwania.

Konsultacja nie zobowiązuje do podjęcia terapii. Można z niej korzystać wiele razy, wtedy kiedy pojawiają się jakieś pytania czy wątpliwości. Zdarza się, że samo spotkanie z terapeutą oraz uważne przyjrzenie się swoim potrzebom i uczuciom jest wystarczające.

Cena 150 zł 50 minut

 

PSYCHOTERAPIA PAR

Niejednokrotnie okazuje się, że problemy w związku nawarstwiają się i ciężko się z nimi uporać samodzielnie. Pomocna może być wtedy terapia par, którą prowadzę w ujęciu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Systematyczne spotkania, na których ma miejsce praca nad wieloma aspektami relacji, ma na celu lepsze zrozumienie drugiej strony. Możliwość spojrzenia z innej perspektywy na związek/relację oraz zwiększenie satysfakcji w związku.

W przypadku par spotykam się najpierw indywidualnie z każdą z osób, potem ma miejsce spotkanie wspólne. Konsultuję też tylko jedną osobę z pary, gdy druga nie jest zdecydowana na podjęcie terapii.

Cena 300 zł/ 50 minut

MEDIACJE

 

Mediacja jest najtańszym i najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania konfliktów, w którym obie strony odnoszą maksymalne korzyści. To dobrowolny i poufny proces, w którym bezstronny i neutralny mediator (mediatorzy) wspomaga strony w wypracowaniu satysfakcjonującego je porozumienia. 

Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu i służą pracy nad rozwiązaniem ściśle określonego problemu /określona ilość spotkań/.

Cena 300 zł/ 50 minut.

TRENING RELAKSACYJNY

Stan relaksacji (odprężenia) oznacza zmniejszenie napięcia mięśni i ogólnej mobilizacji organizmu oraz wewnętrzny spokój.

Słowo relaks używane jest najczęściej do określenia stanów lub czynności, w których dominuje odpoczynek, odprężenie, spowolnienie psychofizyczne. Relaks oznacza również zmniejszenie, surowości, ceremonialności, sprężystości.

Zastosowanie technik relaksacji proponuje się najczęściej w następujących stanach i sytuacjach:

- stany wzmożonego napięcia emocjonalnego,

- szczególnie nasilony lęk,

- stany pobudzenia psychoruchowego.

SESJE ONLINE

Terapię online przez Skype kieruję do osób które:

- mają trudności w swobodnym przemieszczaniu się
- mieszkają w innym kraju, a potrzebują szybkiej pomocy
- które z różnych powodów preferują kontakt online

Cena 150 zł/ 50 minut

Spotkania online traktowane są na równi z kontaktem osobistym.

ROZMOWA TELEFONICZNA/WIDEOROZMOWA
CENA 150 zł 50 minut

PRYWATNY CZAT
CENA 120 ZŁ/ 50 minut

Dla wszystkich osób, którym kontakt osobisty lub online może sprawiać trudność.